سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ -
 
 

جلسه اول: كارگاه آموزشي پزشكان، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات. خرداد 95

جلسه دوم:  كارگاه آموزشي مددياران، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات. خرداد 95

جلسه سوم:  جلسه آموزشي ناظرين استان‌هاي كشور، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات. مرداد 95

جلسه چهارم: جلسه توجيهي همكاران سازمان بهزيستي، استان فارس. مرداد 95

جلسه پنجم: جلسه توجيهي همكاران سازمان بهزيستي، استان خراسان رضوي. شهريور 95

جلسه ششم: جلسه همكاران سازمان بهزيستي، پزشكان و مددياران استان تهران در مركز تحقيقات پيشگيري و  كنترل دخانيات. آذر 95

جلسه هفتم: اولين جلسه آموزشي پزشكان داوطلب ارائه خدمات ترك دخانيات در درمان سوء مصرف مواد مراكز بهزيستي در استان‌هاي مختلف كشور. اسفند 95

جلسه هشتم: نشست راه اندازی پروژه ادغام ترک دخانیات در برنامه های درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ، تهران سالن اميركبير بيمارستان دكتر مسيح دانشوري. ارديبهشت 96

جلسه نهم: جلسه ادغام ارائه خدمات ترك دخانيات در مراكز درمان سوء مصرف مواد مخدر بهزيستي همزمان با هفته ملی بدون دخانیات، اصفهان. خرداد 96

جلسه دهم: جلسه آموزشي پزشكان و مددياران مراكز درمان سوء مصرف مواد سازمان بهزيستي در تهران. خرداد 96

جلسه یازدهم: برگزاري جلسه برنامه‌هاي آموزشي كنترل دخانيات در جزيره كيش. آذرماه 96

جلسه دوازدهم: جلسات مشورتي ادامه فعاليت پروژه ادغام ترك دخانيات در بهزيستي. مرداد 97

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment