يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلي > فعالیتها > پژوهشي > طرح‌هاي پژوهشي 
 
 

رديف عنوان طرح
1 بررسي آگاهي و نگرش رفتار كودكان كار شهر تهران_ سال 93
2 همپوشاني دلايل شروع مصرف سيگار و اعتياد_ سال 93
3 بررسي الگوهاي مصرف سيگار و ارتباط آن با اعتياد در افراد معتاد_ سال 92
4 بررسي ارتباط بين مصرف سيگار و خودكشي در بيماران بستري بخش رواني_ سال 92
5 بررسي اثرات حاد مصرف قليان بر روي ايندكس مچي، بازويي_ تابستان 92
6 بررسي ساختار خدمات ترك سيگار در سيستم بهداشتي كشور_ زمستان 91
7 بررسي ارتباط افسردگي، اضطراب و ويژگيهاي شخصيتي با سيگار كشيدن در دانشجويان شهر تهران_ زمستان 91
8 بررسي فراواني صحنه‌هاي مصرف دخانيات در فيلم‌هاي ايراني و تأثير آن بر نوجوانان_ بهار 90
9 بررسي الگوي مصرف دخانيات در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي بستري در مركز آموزشي، درماني و روانپزشكي رازي_ زمستان 90
10 بررسي شيوع عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير شامل مصرف سيگار، عدم تحرك و تغذيه بد در افراد شهر تهران سال 88_ زمستان 90
11 بررسي روش مناسب ساخت نرم‌افزار شبيه‌سازي كننده سه بعدي ريه انسان به منظور آناليز محاسباتي ديناميك سيالات (CFD) جريان هوا و رسوب ذرات ناشي از دود سيگار در نواحي مختلف ريه_ زمستان 90
12 بررسي اثر ترك سيگار همزمان با درمان مخدر در شهر تهران_ سال 89
13 بررسي عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در شهر تهران_ سال 89
14 بررسي شيوع مصرف دخانيات، آگاهي و نگرش نسبت به آن در ورزشكاران حرفه‌اي ايران_ سال 89
15 بررسي اثر داروي وارنكلين در ترك سيگار در افراد مراجعه‌كننده به كلينيك ترك سيگار تهران سال 88_ سال 89
16 نظرسنجي از دست‌اندركاران حوزه سلامت در مورد برنامه‌هاي كنترل دخانيات در كشور در سال 89_ زمستان 89
17 بررسي شيوع مصرف سيگار در دو گروه مدعيان مصدوميت شيميايي و تعيين درصد شده_ سال 88
18 بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد در بين دخانيات در بين اعضاي كانون نويسندگان_ سال 88
19 بررسي شيوع مصرف دخانيات در بيماران مبتلا به التهاب روده_ سال 88
20 بررسي شيوع استعمال دخانيات در ساكنين شهر مشهد و ميزان تست‌هاي عملكرد ريه و علائم تنفسي در آنها_ سال 88
21 بررسي كارايي كاهش آسيب در مراجعين به كلينيك ترك سيگار شهر تهران_ سال 88
22 پروژه ارتباط دخانيات و بيماري كوليت‌اولسرو_ سال 87
23 بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد در مورد دخانيات در اعضاي خانه سينما_ سال 87
24 بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد در مورد دخانيات در دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران_ سال 87
25 بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد در مورد دخانيات در طلاب حوزه علميه تهران_ سال 87

صفحه بعد

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment