پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦
 
 

جلسه اول: 95/3/5 كارگاه آموزشي پزشكان، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات

جلسه دوم: 95/3/6 كارگاه آموزشي مددياران، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات

جلسه سوم: 95/5/25 جلسه آموزشي ناظرين استان‌هاي كشور، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات

جلسه چهارم: 95/5/30 جلسه توجيهي همكاران سازمان بهزيستي، استان فارس

جلسه پنجم: 95/6/28 جلسه توجيهي همكاران سازمان بهزيستي، استان خراسان رضوي

جلسه ششم: 95/9/15 جلسه همكاران سازمان بهزيستي، پزشكان و مددياران استان تهران در مركز تحقيقات پيشگيري و  كنترل دخانيات

جلسه هفتم: 95/12/8 اولين جلسه آموزشي پزشكان داوطلب ارائه خدمات ترك دخانيات در درمان سوء مصرف مواد مراكز بهزيستي در استان‌هاي مختلف كشور

جلسه هشتم: 96/2/24 نشست راه اندازی پروژه ادغام ترک دخانیات در برنامه های درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ، تهران سالن اميركبير بيمارستان دكتر مسيح دانشوري

جلسه نهم: 96/3/7 جلسه ادغام ارائه خدمات ترك دخانيات در مراكز درمان سوء مصرف مواد مخدر بهزيستي همزمان با هفته ملی بدون دخانیات، اصفهان

جلسه دهم: 96/3/9 جلسه آموزشي پزشكان و مددياران مراكز درمان سوء مصرف مواد سازمان بهزيستي در تهران

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment