شنبه ٠٣ تير ١٣٩٦
 
 

جلسه اول: 95/3/5 كارگاه آموزشي پزشكان، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات

جلسه دوم: 95/3/6 كارگاه آموزشي مددياران، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات

جلسه سوم: 95/5/25 جلسه آموزشي ناظرين استان‌هاي كشور، تهران مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات

جلسه چهارم: 95/5/30 جلسه توجيهي همكاران سازمان بهزيستي، استان فارس

جلسه پنجم: 95/6/28 جلسه توجيهي همكاران سازمان بهزيستي، استان خراسان رضوي

جلسه ششم: 95/9/15 جلسه همكاران سازمان بهزيستي، پزشكان و مددياران استان تهران در مركز تحقيقات پيشگيري و  كنترل دخانيات

جلسه هفتم: 95/12/8 اولين جلسه آموزشي پزشكان داوطلب ارائه خدمات ترك دخانيات در درمان سوء مصرف مواد مراكز بهزيستي در استان‌هاي مختلف كشور

جلسه هشتم: 96/2/24 نشست راه اندازی پروژه ادغام ترک دخانیات در برنامه های درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ، تهران سالن اميركبير بيمارستان دكتر مسيح دانشوري

جلسه نهم: 96/2/7 جلسه ادغام ارائه خدمات ترك دخانيات در مراكز درمان سوء مصرف مواد مخدر بهزيستي همزمان با هفته ملی بدون دخانیات، اصفهان

   لينك‌هاي مرتبط 

who.int fctc.org tobaccocontrol.bmj.com

 لينك‌هاي مرتبط

sbmu.ac.ir nritld.sbmu.ac.ir

  تماس با ما

تلفن گوياي ترك سيگار شبانه روزي: 51-27122050-021

 مشاوره تلفني ترك سيگار:

021-26109508

آدرس پست الكترونيكي: TobaccoControlJournal@sbmu.ac.ir

Follow Us On:

Copyright © 2013 TPCRC.SBMU.AC.IR
Powered By:NRITLD IT Depatment